تبلیغات
سیاسی-اجتماعی - بایکوت صهیونیزم

سیاسی-اجتماعی

پنجشنبه 14 آبان 1388

بایکوت صهیونیزم

نویسنده: پسر انقلابی   

صهیونیسم و سینما

شناخت صهیونیسم وتوطئه های آن امروز یكی از ضروریات است چه اینك صهیونیسم اكنون دربسیاری از كشورها اروپایی وآمریكایی با صرف هزینه های هنگفت دارای قدرت پنهانی است كه اداره امور آن كشورها را به دست گرفته است .

غول های رسانه ای جهان، سینما، كارخانجات تسلیحاتی، شركتهای تجارتی وصنعتی، بانكها، دانشگاهها، مراكز فرهنگی وبسیاری دولت های جهان ازمواردی است كه رد پای سرمایه داران صهیونیست در آن به وضوح مشاهده می شود.(1) 

سردمداران جنبش صهیونیسم از ابتدای شكل گیری این جنبش تاكنون از انواع هزینه ها برای تحقق اغراض و منویات غیر انسانی خود و تحریف تاریخ وچهره ملت های عرب سوء استفاده كرده اند.

جنبش صهیونیسم بر اساس برنامه های از پیش طراحی شده خود كه مورد حمایت بی شائبه صهیونیست های سرمایه دار و با نفوذ قرار دارد، تبلیغات گسترده ای را در جهان به نفع خود به راه انداخته است، در حالی كه رسانه های گروهی عرب از هر گونه اقدام عملی برای مقابله با تبلیغات صهیونیستی یا افشای ماهیت آن در برابر افكار عمومی جهانیان ناتوانند چه اینكه سینمای صهیونیستی نقش بسزایی در انحراف افكار عمومی جهان ایفا می كند. دعوت به سوء استفاده از هنرهای جدید به نفع صهیونیسم بین الملل به وضوح در پروتكل های حكمای صهیون مشاهده می شود كه در این میان هنرِ هفتم از جایگاه و اولویت خاصی، نزدِ رهبران صهیونیسم برخورداراست. لذا عجیب نیست كه صهیونیست ها مالك بزرگترین شركتهای سینمایی در دنیا باشند.

 رویكرد سینمای صهیونیستی از زمان تأسیس كه به سال 1948میلادی بر می گردد اینگونه بود كه:

1. تشویق یهودیان خارج از فلسطین اشغالی برای مهاجرت به این سرزمین

2. سوء استفاده از سینما برای جمع آوری حمایت های مالی از، حكومت صهیونیستی

3. تولید فیلم با سرمایه صهیونیست ها و حمایت آمریكا برای توجیه جنایتها

علیه روستاییان و شهروندان عرب.

 برای نفوذ صهیونیسم بر رسانه ی بسیار مهم سینما كه صهیونیست ها آن را ساحل نجات خود می دانند، لازم است كه ابتدا تعریفی از صهیونیسم و شیوه های نفوذ آن در جهان مسیحی غرب داشته باشیم، تا درك این نكته كه حدود 90% سینمای آمریكا (هالیوود) یهودی، صهیونیستی است، برایمان راحت تر شود.

قطعاً چون در این رسانه شیوه های تبلیغی روانی برای تأثیر گذاری بر مخاطب اتخاذ می شود باید آشنایی اجمالی با روشهای جنگ روانی هم داشته باشیم و تاریخچه هالیوود را هم بدانیم تا بتوانیم بحث سینما و صهیونیسم را موشكافانه تر بررسی كنیم.(3)

اما این مجموعه به ما اجازه نمی دهد كه در مورد هر یك از این گزینه ها بخواهیم توضیح مفصلی ارائه نمائیم. ولی خواننده می تواند برای درك بهتر و آشنایی بیشتر به منابع معرفی شده رجوع نماید. ما در این مقام اشاره ای مختصر به چگونگی انحصار شبكه های بزرگ جهانی توسط یهودیان صهیونیسم خواهیم داشت.

تسلط صهیونیسم بر رسانه های جهان:

بیشتر شبكه های تلوزیونی جهان، در ایالات متحده آمریكا پراكنده شده اند. در میان این شبكه ها سه شبكه مهم  a.b.c ,c.b.sوn.b.c در حكم شبكه های مادر می باشند و دیگر شبكه ها تمام برنامه های خود را از این سه شبكه اخذ می كنند. سلطه و نفوذ صهیونیسم بر این سه شبكه را می توانیم با نگاهی به اطلاعات زیر به خوبی احساس كنیم.

شبكه تلوزیونیa.b.c كاملاً در راستای اهداف یهودیان كارمی كند و مدیرعامل آن « لئونارد كلون سان» یك یهودی متنفذ است كه دو یهودی میلیونر دیگر به نام های« اولئون هیس»  و « اورت اورلیك » با او همكاری دارند.

شبكه تلوزیونی c.b.s توسط « ویلیام. اس. پالی» رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آن اداره می شود. مدیر مسئول این كمپانی « جیمز روزنفیلد» و معاون او « دیویدفوش » می باشد.

شبكه تلوزیونی n.b.c شاخهای است از كمپانی بزرگ r.c.a    كه ریاست آن بین سال های 1947 تا 1970 به عهده دیوید سارانوف یهودی، ثروتمند مهاجر روسی بود و سپس مدیریت به روبرگ سارانوف پسر وی منتقل شد. و به سال1975 مدیریت آن به یك هیأت مدیره منتقل گردید كه حق تصمیم گیری و آوردن اخبار و انتخاب تیترها و لحن خبر و زمان پخش آن توسط چند صهیونیست می باشد. مدیرعامل آن « فوردسیلورمان» یهودی است كه نظارت عالیه براین شبكه دارد و در میان كارمندان جزء نیز تعدادی یهودی كار می كنند.

این شبكه در برخی برنامه های خودش به طور آشكار در مورد ملیت یهود برنامه پخش می كند و از خصوصیت های قوم یهود و شجاعت و هوشمندی وخدمات آنان یاد می كند .

شبكه a.b.c  برنامه هایی را به طور هفتگی پخش می كند و تلاش می كند به یهودیان چهره ای انسان دوستانه و خدمتگزار بدهد .

این شبكه همكاری مداوی با موسادِ اسرائیل دارد و پیوسته مصائب جنگ جهانی دوم را نشان داده، صحنه های از مظلومیت یهودیان ومظالم هیتلر را به نمایش می گذارد تا عواطف مردم آمریكا را نسبت به یهودیان تلطیف كند.

به سال1982 كه قتل عام صبرا و شتیلا و عین الحلوه پیش آمد و گروه زیادی از فلسطینیان به دست سربازان اسرائیلی قتل عام شدند .

این شبكه قتل عام را از یك طرف كوچك و كم اهمیت جلوه داده ازسوی دیگر آن را به چریك های مارونی نسبت داد و حكومت بیگن را تبرئه نمود و وزیر دفاع آن روز، شارون را تبرئه كرد.

كانالهای تلوزیونی كشورهای عربی بسیاری از تحلیلهای خبری را از این سه شبكه صهیونیستی می گیرند و ماهوارهای "عرب سات" كه توسط سران كشورهای عربی و به ویژه عربستان سعودی با هزینه میلیونها دلار به آسمان پرتاب شد نیز، آلتی است در دست اهداف ارباب بزرگ یعنی آمریكا و وسیله ای است برای پخش سموماتِ صهیونیستی كه در برنامه های سینمایی ، ورزشی، خبری و تاریخی به جهان اسلام فرو می ریزد.

در برنامه تلوزیونی« شرق الاوسط  n.b.c » پیش از آن كه اخبار شبكه های عربی را بشنوید، تمجید و تكریم از رئیس جمهور آمریكا و خدمات بشر دوستانه ایالات متحده به محرومان جهان را می شنوید و اخبار اسرائیل را همه روزه می توانید از زبان این كانال تلوزیونی عربی متعلق به سعودی بشنوید.

شبكه n.b.cبالاترین نقش را در ارائه اسلام آمریكایی ایفا می كند و در سراسر جهان دارای خبرنگار، شنونده و بیننده می باشد. مراكز تهیه فیلم های تلوزیونی تحت نفوذ و سیطره یهودیان مشهورترین شركت تهیه فیلم های تلوزیونی كمپانی « میاكون» تحت سیطره یهود است. « مناحیم گولان» میلیونر یهودی مالك سهم بزرگی از آن می باشد. در این حال مناحیم گولان شركت دیگری دارد به نام «كابون» كه این شركت بین المللی است و فیلم هایی فراوانی می سازد كه باب طبع كشورهای عربی اند.

« لردلوگرید» ملقب به یهودی كوتوله صاحب شركت عظیم i.t.v  برای تهیه فیلم های تلوزیونی می باشد و دوست ثروتمندش ( لرد ویلفونت) نیز با او همكاری می نماید. نامبرده امپراطور صنعت فیلم تلوزیونی در انگلستان است و فیلم های این شركت صادرات جهانی داشته و همه كانال های تلوزیونی جهان را فتح كرده است.

علاوه بر شركت های سازنده فیلم، هنر پیشه های فیلم های تلوزیونی نیز به ناچار باید هوادار یهودیان باشند و اصولاً هنر پیشه های معروف و دسته اول به طور مرتب از شركت های صهیونیستی حقوق و مزایا در یافت می كنند و به خوبی آموخته اند كه مسئولیت آنان در قبال یهودیان چیست و چگونه باید كار كنند .

« روجرمور» قهرمان فیلم " قدیس" یكی از هنر پیشه های است كه بعدها در دیگر شركت های سینمایی ظاهر شد و سرانجام قهرمان فیلم بسیار مشهور و جهانی « جیمزباند» گردید.

در برنامه های ((كشتی كج)) كه یكی از بیشترین بینندگان را در سراسر جهان دارد، پیوسته آرم ها و علامت های صهیونیستی به نمایش گذارده می شود. در بسیاری از موارد داورها با كلاه عرق چین سفید و علامت ستاره داوود، در صحنه ظاهر می شوند.

برای اطلاع بیشتر می توانید به كتاب ((السیطره الصهیونیه علی وسائل العلام العالمیه)) تالیف زیاد ابوغنیمه چاپ عمان و هم چنین ((جذو البلاء)) تالیف عبدا... التل چاپ بیروت و كتاب های دیگر مراجعه شود.

        

 

1-                سفر پیدایش باب 15 و سفر خروج باب 6 و سفر یوشع باب 1 و ...

2-                ماهنامه ندای قدس  سینمای صهیونیستی شماره 78

3-                مقاله

 

 

 

 

 

 

-

 

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :